Spring til indhold
Svanemærket og EU-Blomsten logoer

Om Miljømærkning Danmark

Miljømærkning Danmark har ansvaret for Svanemærket og EU-Blomsten i Danmark og fungerer som uafhængig kontrolinstans i forhold til de officielle miljømærker. Miljømærkning Danmark er en selvstændig enhed hos Dansk Standard.

Placeholder

Miljømærkning Danmark er udpeget af Miljøministeriet til at varetage Svanemærket og EU-Blomsten i Danmark.

Miljømærkning Danmarks primære opgaver er at:

  • behandle ansøgninger om hhv. Svanemærket og EU-Blomsten og certificere produkter og servicer, der lever op til de gældende krav.
  • kontrollere, at licenshavere opfylder gældende kriterier og anvendelsesbetingelser. Læs vores seneste kontrolrapport
    .
  • overvåge og reagere overfor ulovlig anvendelse af Svanemærket og EU-Blomsten.
  • fungere som sekretariat for Miljømærkenævnet og gennemføre nævnets beslutninger.
  • hjælpe Miljømærkenævnet ved forhandling om og vedtagelse af krav for Svanemærket.
  • lede eller deltage i arbejdet med udvikling og revision af krav i nordisk eller europæisk regi.
  • foranstalte høring af interessenter og uafhængige eksperter som led i kriterieudviklingen.
  • markedsføre og informere om Svanemærket og EU-Blomsten.

Indsatsen er nonprofit

Miljømærkeindsatsen er finansieret af gebyrer, som virksomheder med certificering betaler, samt en bevilling af finansloven. Indsatsen er nonprofit. Det betyder, at indtægterne bliver brugt til at håndtere ansøgninger og licenser – og til at fremme udbud og efterspørgsel efter miljømærkede produkter for derigennem at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug.

Selvstændig enhed hos Dansk Standard

Miljømærkning Danmark er en selvstændig enhed hos Dansk Standard.